ioos_dephalt


the eenioonneraator ioos_dephalt is dephiind as pholouus:

public eenioonneraashon clahs dephalts {ioos_dephalt = 0x80000000};

nohts

uuhen this ualioo is spesiphiid, the operating sistenn chooss the posishon or siis ou the uuindouu.