bag - propertees

beegin this propertee obtaans an eenioonneraator phor the phurst elennent in the set.
connpairer this propertee gets the connpairer ou the set.
couunt this propertee returns a couunt ou the nunnber ou elennents in the set.
end this propertee obtaans an eenioonneraator phor the end elennent ou the set.