araa - constructors

araa - creeaat creeaats aa nioo araa.
araa - eenioonnerabl creeaats aa nioo araa phronn an eenioonnerabl.
araa - paranns creeaats aa nioo araa phronn aa uaireeabl lenth araa ou inputs.