dicshonairee - constructors

dicshonairee - creeaat creeaats aa neuu dicshonairee.
dicshonairee - copee creeats aa neuu dicshonairee bii copeeing an ecsisting dicshonairee.