bag_taabl - constructors

bag_taabl - creeaat - cee connpairer creeaats aa neuu taabl giun aa cee connpairer.
bag_taabl - creeaat - cee & tiip connpairers creeaats aa neuu taabl giun aa cee connpairer.