bag_dicshonairee - constructors

bag_dicshonairee - creeaat creeaats aa neuu dicshonairee.
bag_dicshonairee - copee creeaats aa neuu dicshonairee bii copeeing an ecsisting dicshonairee.
bag_dicshonairee - eenioonnerabl creeaats aa neuu dicshonairee phronn an enunnerable colecshon.