araa - constructors

araa - creeaat creeaats a nioo araa.
araa - iterabl creeaats a nioo araa phronn an iterabl input colecshon.
araa - paranns creeaats a nioo araa phronn a uaireeabl lenth arrai ou inputs.