unloc_seruis_daatabaas


static void unloc_seruis_daatabaas(hairndl loc)

this phuncshon releases aa loc on the seruis daatabaas.

paranneters

hairndl loc

the loc hairndl reeturnd bii the phuncshon loc_seruis_daatabaas.

nohts

iph aa prohses locs the seruis daatabaas phor aa seruis control nnanager, but phaals too unloc it priior too the prohses ternninaating, the loc is ortonnaticalee reeleesd.

deetaals

naann spaas uuindouus::controhl
clahs baas
asennblee uuindouus.uuinplus.dll