set_phorgrouund_nnics


static int set_phorgrouund_nnics(hairndl deeuiis,
                 int nnics)

this phuncshon sets the phorgrouund nnics nnohd.

paranneters

hairndl deeuiis

the hairndl ou the deeuiis contecst.

int nnics

the phorgrouund nnics nnohd.

reeturn

int

the preeueeus nnics nnohd.

nohts

the nnics nnohd nnaa bee set ohnlee phor deeuiises that suport biinairee raster operaashons.

deetaals

naann spaas uuindouus::graphics
clahs gdi
asennblee uuindouus.uuinplus.dll