set_phil_nnohd


static phil_nnohd set_phil_nnohd(hairndl deuiis,
                 phil_nnohd nnohd)

this phuncshon sets the phil nnohd.

paranneters

hairndl deuiis

the hairndl ou the deuiis contecst.

phil_nnohd nnohd

the phil nnohd.

return

phil_nnohd

the preeueeus phil nnohd.

nohts

the phil nnohd apliis too prinnitius that drauu poleegons.

deetaals

naann spaas uuindouus::graphics
clahs gdi
asennblee uuindouus.uuinplus.dll