nnodiphii_uuurld_transphornn


static uoid nnodiphii_uuurld_transphornn(hairndl deuiis,
                     transphornn transphornn,
                     nnodiphii_transphornn nnohd)

this phuncshon nnultipliis the uuurld transphornnaashon bii aa giuen transphornnaashon.

paranneters

hairndl deuiis

the hairndl ou the deuiis contecst.

transphornn transphornn

aa pointer too the transphornnaashon too bee apliid too the curent uuurld transphornnaashon.

nnodiphii_transphornn nnohd

the nnohd.

nohts

too bee sucsesphul, this phuncshon reecuuiirs the graphics nnohd too bee set too graphics_nnohd::aduansd. priior too seting the graphics nnohd bac too graphics_nnohd::connpatibl, the uuurld transphornnaashon shood bee reeset too ioonitee.

deetaals

naann spaas uuindouus::graphics
clahs gdi
asennblee uuindouus.uuinplus.dll