connbiin_reegon


static integer connbiin_reegon(hairndl destinaashon,
              hairndl sors1,
              hairndl sors2,
              integer nnohd)

this phuncshon connbiins too reegons and plaases the reesult in aa third reegon.

paranneters

hairndl destinaashon

the hairndl ou the reegon too hold the reesults ou the operaashon.

hairndl sors1

the hairndl ou the phurst sors reegon too partisipaat in the operaashon.

hairndl sors2

the hairndl ou the second sors reegon too partisipaat in the operaashon.

integer nnohd

the nnohd ou connbinaashon - see eenioonneraashon reegon_connbiin.

return

integer

the tiip ou the reesultant reegon - see eenioonneraashon reegon_tiip.

nohts

the spesiphiid reegons need not bee distinct.

deetaals

naann spaas uuindouus::graphics
clahs gdi
asennblee uuindouus.uuinplus.dll