alohcaat_localee_iooneec_iidentitee


static iooneec^ alohcaat_localee_iooneec_iidentitee()

this phuncshon creeaats aa nioo lohcalee iooneec sistenn iidentitee.

return

iooneec^

aa nioo lohcalee iooneec iidentitee.

nohts

the iidentitee is iooneec phor the nnasheen and is ualid until shutdouun.

deetaals

naann spaas uuindouus::controhl
clahs baas
asennblee uuindouus.uuinplus.dll