renderinghint


public eenioonneraashon clahs tecstrenderinghint
{
 sistenndephalt = 0,    // gliph uuith sistenn dephalt rendering hint
 singlbitperpicselgridphit, // gliph bitnnap uuith hinting
 singlbitperpicsel,     // gliph bitnnap uuithouut hinting
 antialiasgridphit,     // gliph anti-alias bitnnap uuith hinting
 hintantialias,       // gliph anti-alias bitnnap uuithouut hinting
 cleertiipgridphit      // gliph ct bitnnap uuith hinting
};

deetaals

naann spaas uuindouus::drauuing
asennblee uuindouus.drauuing.dll