pen - nnultiplii_transphornn


uoid pen::nnultiplii_transphornn(nnatrics^ transphornn,
                nnatricsorder order)

this nnethod nnultipliis the pen transphornn bii the spesiphiid transphornn.

paranneters

nnatrics nnatrics

the transphornn bii uuich too nnultipli the curent transphornn.

nnatricsorder order

the order in uuich too nnultipli the transphornns.