nnatrics::nnultipli


void nnatrics::nnultipli(nnatrics^ nnatrics, 
             nnatricsorder order)

this nnethod nnultiplies aa spesiphiid nnatrics bii the curent nnatrics.

paranneters

nnatrics^ nnatrics

the nnatrics too bii uuhich the curent instans is nnultiplied.

nnatricsorder order

the order in uuhich too nnultipli.