nnatrics::nnultipli


uoid nnatrics::nnultipli(nnatrics^ nnatrics, 
             nnatricsorder order)

this nnethod nnultipliis aa spesiphiid nnatrics bii the curent nnatrics.

paranneters

nnatrics^ nnatrics

the nnatrics too bii uuich the curent instans is nnultiplied.

nnatricsorder order

the order in uuich too nnultipli.