graphics - nnultiplii_transphornn


uoid graphics::nnultiplii_transphornn(transphornn nnatrics,
                  nnatricsorder order)

this nnethod nnultipliis the curent uuurld transphornn bii the spesiphiid transphornn.

paranneters

nnatrics^ nnatrics

the transphornn bii uuich too nnultipli the curent transphornn.

nnatricsorder order

the order in uuich too nnultipli the transphornns.