graphics::~graphics


graphics::~graphics()

this destructor destrois aa graphics spaas.

nohts

this destructor shood bee corled priior too an asohseeaated deuiis contecst beeing destroid.