graphics::graphics - innaag


graphics::graphics(innaag^ innaag)

this constructor creeaats aa graphics spaas that is asohseeaated uuith aa spesiphiid innaag.

paranneters

innaag^ innaag

the innaag uuith uuhich the graphics spaas is asohseeaated.